BURADASINIZ: Ana Sayfa » Videolar

  • TRT Diyanet TV - İftarı Beklerken - Fatih Koca - Vakti Seher

    391 izlenme

Diyanet TV'de yayınlanan ve Sunuculuğunu Mustafa Cihat'ın yaptığı "İftarı Beklerken" adlı programa konuk olarak katılan Tasavvuf Musikîsi Sanatçısı Fatih KOCA, Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri'nin (ks) Divân-ı Hulûsi-i Dârendevi adlı eserinde yer alan "Vakt-i Seher" ilâhisini seslendirdi.
Seher Vaktinin önemini anlatan "Vakti Seher" şiiri:
1. Cûşa gelir dağ ile taş feryâd eder vakt-i seher 
    Her nesneyi kaplar telâş feryâd eder vakt-i seher
2. Ol demde gül handân olur bülbül görüp nâlân olur 
    Her ehl-i dil şâdân olur feryâd eder vakt-i seher
3. Ol demde diller zâr eder dil-ber arz-ı dîdâr eder 
    Her cân özün izhâr eder feryâd eder vakt-i seher
4. Ol demde eşcâr u nebât tâze bulurlar hep hayât 
    Ol demde cümle mümkinât feryâd eder vakt-i seher
5. Çağlar akar âb-ı revân yüz yere kor eyler figân 
    Ol demde zerrât-ı cihân feryâd eder vakt-i seher
6. Ol demde ins ile melek raksa gelir çarh-ı felek
    Hû Hû deyü suda semek feryâd eder vakt-i seher
7. Ol demde Zât-ı Kibriyâ âşıklara eyler salâ 
    Olan bu sırra âşinâ feryâd eder vakt-i seher
8. Hulûsî âşıksan eğer dur yatma gel vakt-i seher
    Bak gör ki âlem ser-te-ser feryâd eder vakt-i seher
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (ks)
1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)'nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi'dir.
Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.
O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi albümlerinde seslendirilmektedir.
 
Bu sitenin alt yapısında Santral.TV kullanılmaktadır.
Yasal Uyarı: Sitede yer alan herhangi bir içerik veya imaj Hulusi Efendi Vakfı TV izni olmadan, kesinlikle kopyalanamaz.