BURADASINIZ: Ana Sayfa » Videolar

  • Tarih Profesörü Ahmet Şimşirgil Somuncu Baba’yı anlatıyor

    316 izlenme

Prof.Dr.Ahmet Şimşirgil Youtube kanalında Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretlerinin hayatını anlattı;
Osmanlı Coğrafyası’nın manevi mimarlarından Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretleri, Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid Han zamanında yaşamıştır. Miladi 1331 tarihinde Kayseri'nin Akçakaya köyünde doğmuştur. Anadolu'yu manevi fetih için gelen Horasan erenlerinden Şemseddin Musa Kayseri'nin oğludur. Soyu Peygamber Efendimiz (s.a.s)'e ulaşır, 24. kuşaktan torunudur, Seyyiddir. Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri ilk tahsilini babası Şemseddin Musa Kayseri'den almıştır. Bilge kişiliği olan Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri, ilim alanındaki çalışmalarını Şam, Tebriz ve Erdebil'de sürdürmüştür. Alaaddin Erdebili'den ve Bayezid-i Bistami'nin ruhaniyetinden manevi terbiye almıştır.
Dini ve dünyevi ilimlerle ilgili icazet alarak, irşad vazifesi için Anadolu'ya dönmüş Bursa'ya yerleşmiştir. Bursa'da çilehanesinin yanında yaptırdığı ekmek fırınında somun pişirip çarşı pazar dolaşarak "Somunlar Müminler" nidasıyla insanlara ekmek dağıtmıştır. Bu sebeple Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri, Somuncu Baba ve Ekmekçi Koca olarak da tanınmıştır. Bursa Ulu Cami'nin açılış hutbesini Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri okumuş, hutbede Fatiha Suresini yedi farklı şekilde yorumlamıştır. Bu olağanüstü hutbeyi dinleyen cemaat Şeyh Hamid-i Veli Hazretlerine büyük bir teveccüh ve tazim göstermiştir. Manevi kişiliği ve bilgelik yönü ortaya çıkan Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri şöhretten korktuğu için talebeleriyle birlikte Bursa'dan ayrılarak önce Aksaray'a daha sonra da Darende’ye gelmiştir. 
1412 (h. 815) tarihinde Darende'de ebedi âleme göç eden Şeyh Hamid-i Veli Hazretlerinin cenâze namazını en meşhur talebesi Hacı Bayram-ı Veli kıldırmıştır. Kabri şerifleri, kendi zamanında halvethane olarak kullanılan, misk ü anber kokulu, şimdiki Şeyh Hamid-i Veli Camii içerisindedir.
Asrımız mutasavvıflarından Âlim, mütefekkir ve Divân Şâiri Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri 12.Kuşaktan Şeyh Hamid-i Veli Hazretlerinin torunudur. O, soyunun güzelliğini hayatına yansıtmış ve ömrünü insanlığa hizmete vakfetmiştir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Osman Hulusi Efendi’nin Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî, Mektubât-ı Hulûsi-i Dârendevî ve Şeyh Hamid-i Veli Minberinden Hutbeler adlı eserleri mevcuttur.
Yapmış olduğu hizmetleri 1986 yılında kendi adıyla kurulan Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı adında toplayan Osman Hulusi Efendi 1990 tarihinde vefât etmiştir. Kurduğu vakfı tarafından 1991 yılından itibaren düzenlenen Sempozyum, Panel ve kültür etkinlikleri programları vesilesiyle Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Hazretlerinin örnek hayatları ve bıraktığı eserler ilim adamları tarafından tebliğ edilmektedir.
Hulusi Efendi Vakfı Resmi Web Sayfası
HulusiEfendiVakfi.org.tr
HulusiEfendiVakfi.TV
Hulusi Efendi Vakfı Resmi Facebook,Twitter ve Youtube Hesapları
Facebook.com/HulusiEfendiVkf
Twitter.com/HulusiEfendiVkf
Youtube.com/HulusiEfendiVkf
Yazılı, Sesli ve Görüntülü Eserlerimiz İçin:
NasihatYayinlari.com
Somuncu Baba Dergisi:
SomuncuBaba.Net
Somuncu Baba Külliyesi
SomuncuBabaTurbesi.com
 
Bu sitenin alt yapısında Santral.TV kullanılmaktadır.
Yasal Uyarı: Sitede yer alan herhangi bir içerik veya imaj Hulusi Efendi Vakfı TV izni olmadan, kesinlikle kopyalanamaz.