BURADASINIZ: Ana Sayfa » Videolar

  • Divan-ı Hulusi’den İlahiler: Yâr’e ulaşdır

    936 izlenme

Divan-ı Hulusi-i Darendevi'den İlahiler | "Yâr'e Ulaşdır" | Nasihat II - Emrullah Uzun

1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. 
Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)'nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi'dir.
Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.
O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi albümlerinde seslendirilmektedir.
Tasavvuf Musikîsi ve Şiir Seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Senâi Demirci, Münib Engin Noyan ve Emrullah Uzun'un Divan-ı Hulûsi-i Dârendevî'den şiirler seslendirdiği Nasihat-2 Albümü 2005 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür.
Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî'den şiirler seslendirmiştir.
Şiirin Sözleri Şu şekildedir:
1. Yâ Rabb ne olur derd-i dili yâra ulaşdır 
    Bu bülbül-i nâlânı o gül-zâra ulaşdır
2. Hasreti anın açdı nice yâre bu dilde 
    Bîmâre dili sen ana tîmâra ulaşdır
3. Bu âşık-ı bî-çâreye kılsın meded artık 
    Gûş etdir ana nâlemi bu zâra ulaşdır
4. Gurbete düşüp oldum esîr-i gam-ı hicrân 
    Bu gamlıyı lutf ile o gam-hâra ulaşdır
5. Firkat oduna yakma bu cânımı efendim 
    Ol vâris-i yektâ Ahmed-i Muhtâr’a ulaşdır
6. Kıtmîrliğe şâyeste kıl anın kapısına 
    Rahm eyleyüben ol der-i dil-dâra ulaşdır
7. Matlûbunu ver hürmetine İmâmü’l-Harameyn’in 
    Hulûsî’yi ol yâr-ı vefâdâra ulaşdır

Seyyid Osman Hulusi Efendi (ks)

Seslendiren: Emrullah Uzun

Hulusi Efendi Vakfı Resmi Web Sayfası

HulusiEfendiVakfi.org.tr
HulusiEfendiVakfi.TV
Hulusi Efendi Vakfı Resmi Facebook,Twitter ve Youtube Hesapları
Facebook.com/HulusiEfendiVkf
Twitter.com/HulusiEfendiVkf
Youtube.com/HulusiEfendiVkf
Yazılı, Sesli ve Görüntülü Eserlerimiz İçin:
NasihatYayinlari.com
Somuncu Baba Dergisi:
SomuncuBaba.Net
Somuncu Baba Külliyesi
SomuncuBabaTurbesi.com
 
Bu sitenin alt yapısında Santral.TV kullanılmaktadır.
Yasal Uyarı: Sitede yer alan herhangi bir içerik veya imaj Hulusi Efendi Vakfı TV izni olmadan, kesinlikle kopyalanamaz.