BURADASINIZ: Ana Sayfa » Videolar

  • SENAİ DEMİRCİ - EY GÖNÜL

    1.243 izlenme

1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. 
Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)'nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi'dir.
Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.
O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi albümlerinde seslendirilmektedir.
Tasavvuf Musikîsi ve Şiir Seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Senâi Demirci ve Münib Engin Noyan'ın Divan-ı Hulûsi-i Dârendevî'den şiirler seslendirdiği Nasihat-2 Albümü 2005 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür.
Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî'den şiirler seslendirmiştir.
Şiirin sözleri şu şekildedir:
1. Her kulun gönlünde bin gencîne-i yektâsı var 
    Taht için sultâna âbâde olan inşâsı var
 
2. Çünki mîrâs-ı İlâhî âdemin kalbindedir 
    Kadrini takdîr edene mesned-i a’lâsı var
 
3. Kimi Allâh sevgisi dolmuş derûnundan taşar 
    Kimine en sevgili âlemde bir dünyâsı var
 
4. Kimisi dolmuş derûnu cümle hâr 
    Kiminin gönlünde pinhân bir saçı leylâsı var
 
5. Mürdegân u hem fakîrânı taayyüb etme kim 
    Kulunun maksûdunu irsâl eden Mevlâ’sı var
 
6. Ey gönül havf-ı İlâhî ile dağla kalbini
    Bil ki Tanrı’nın yarın ol Mahşer-i Kübrâ’sı var
 
7. Nice çevirsin Hulûsî yüzünü gayrılara 
    Çünkü ol şûhun başında aşk ile sevdâsı var
 
Detaylı Bilgi İçin:
 
www.hulusiefendivakfi.org.tr
www.facebook.com/HulusiEfendiVkf
www.twitter.com/HulusiEfendiVkf
www.youtube.com/HulusiEfendiVkf
www.instagram.com/HulusiEfendiVkf
bilgi@hev.org.tr
 
Bu sitenin alt yapısında Santral.TV kullanılmaktadır.
Yasal Uyarı: Sitede yer alan herhangi bir içerik veya imaj Hulusi Efendi Vakfı TV izni olmadan, kesinlikle kopyalanamaz.