BURADASINIZ: Ana Sayfa » Videolar

  • MÜNİB ENGİN NOYAN - RASULULLAH

    1.121 izlenme

1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. 
Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)'nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi'dir.
Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.
O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi albümlerinde seslendirilmektedir.
Tasavvuf Musikîsi ve Şiir Seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Senâi Demirci ve Münib Engin Noyan'ın Divan-ı Hulûsi-i Dârendevî'den şiirler seslendirdiği Nasihat-2 Albümü 2005 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür.
Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî'den şiirler seslendirmiştir.
Şiirin sözleri şu şekildedir:
1. Her demde sürülmez bu devrân-ı Rasûlu’llâh 
    Her demde kurulmaz bu dîvân-ı Rasûlu’llâh
 
2. Her dîdeye yüz açmaz her göz o yüze kaçmaz 
    Her merhaleden geçmez kervân-ı Rasûlu’llâh
 
3. Bin yıllık ömür değmez bir lahzasını anın 
    Her câna nasîb olmaz ihsân-ı Rasûlu’llâh
 
4. Deryâ-yı maârifden dürr al dil-i ârifden 
    Pür-hikmet-i sârifden der kân-ı Rasûlu’llâh
 
5. Erkân-ı Karîbu’llâh bürhân-ı Karîbu’llâh 
    Her şân-ı Karîbu’llâh hep şân-ı Rasûlu’llâh
 
6. Her emre itâatda her vech ile tâatda 
    Meydân-ı sadâkatda merdân-ı Rasûlu’llâh
 
7. Hulûsî ne devletdir bin lutf u inâyetdir 
    Olmak ne saâdetdir kurbân-ı Rasûlu’llâh
 
 
Detaylı Bilgi İçin:
 
www.hulusiefendivakfi.org.tr
www.facebook.com/HulusiEfendiVkf
www.twitter.com/HulusiEfendiVkf
www.youtube.com/HulusiEfendiVkf
www.instagram.com/HulusiEfendiVkf
bilgi@hev.org.tr
 
Bu sitenin alt yapısında Santral.TV kullanılmaktadır.
Yasal Uyarı: Sitede yer alan herhangi bir içerik veya imaj Hulusi Efendi Vakfı TV izni olmadan, kesinlikle kopyalanamaz.