BURADASINIZ: Ana Sayfa » Videolar

  • Hulusi Efendi Vakfı | Darende - Malatya

    1.727 izlenme

Vakfımız Hakkında

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı

Hulusi Efendi Vakfı “her canlıya hizmet…” düstûru ile 1986 yılında Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi tarafından kurulmuştur.

Resmi olarak, Darende Noterliğince düzenlenen 18 Şubat 1986 günü ve 449 yevmiye nolu senetle kurulmuş, Darende Asliye Hukuk Hakimliğinin 13 Mart 1986 gün ve Esas No : 1986 / 33 Karar No: 1986/ 109 sayılı kararı ile Vakıf Senedinin Tesciline karar verilmiştir.

Vakıf kuruluşu, Vakıflar Genel Müdürlüğü‘nce Resmi Gazetenin 31.12. 1986 gün ve 19328 sayılı nüshasının 63. Sayfasında ilan edilmiştir. Vakıf Senedinde Darende Asliye Hukuk Mahkemesinin; 10.11.1990 Tarih, E: 1990/147, K: 1990/251 sayılı , 02.07.1991 Tarih, E: 1991/54, K: 1991/121 sayılı, 29.04.1993 Tarih, E: 1993/33, K: 1993/13 sayılı, 04.04.2006 Tarih, E: 2006/16, K: 2006/53 sayılı kararları ile değişiklikler yapılmıştır.

2007 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yaptığı hizmetler ve gösterdiği faaliyetler nedeniyle Vakfımıza vergi muafiyeti hakkı tanınmış ve Vakfımız kamu yararına çalışan vakıf statüsü kazanmıştır.

osman hulusi efendi vakfi

Vakıf Kurucumuz: Osman Hulusi Efendi

Hayatı boyunca kendini insanlığa hizmete vakfedip, gerçek manada tasavvufun insanlığa hizmet olduğunu, örnek ahlakıyla sergilemiş olan Osman Hulusi Efendi, topluma örnek yüce şahsiyetlerden biridir.

O; geçmişten geleceğe hizmet etme aşkı ve heyecanı; ömrünün son günlerine kadar devam etmiş mübarek bir insandır. 1986 yılında kendisinin kurduğu vakfımız, gerek hayattayken gerekse vefatından sonra ebediyete kadar sönmeyecek ışıklar yakarak, yeni hizmetlere imza atmaktadır.

Allah rızası için insanlığa hizmet etme gayesiyle bütün hayatı boyunca kendini hizmete vakfeden Osman Hulûsi Efendi, bu inanç ve kültürün yaşamasını sağlamış, devamına önder olmuştur.

Genel Merkezi Malatya‘nın en büyük İlçesi olan Darende‘de bulunan Vakfımız, memleketin kalkınması ve toplumun aydınlanması yolunda örnek çalışmalarına buradan yön vermektedir.

Vakfımızın kurucusu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin 1990 yılında vefatından sonra Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı, Osman Hulûsi Efendi’nin mahdumu ve halefi Hamid Hamidettin Ateş Efendi yürütmektedir.

hulusi efendi vakfi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulusi Efendi Vakfı Resmi Web Sayfası

 

HulusiEfendiVakfi.org.tr
HulusiEfendiVakfi.TV
Hulusi Efendi Vakfı Resmi Facebook,Twitter ve Youtube Hesapları
Facebook.com/HulusiEfendiVkf
Twitter.com/HulusiEfendiVkf
Youtube.com/HulusiEfendiVkf
Yazılı, Sesli ve Görüntülü Eserlerimiz İçin:
NasihatYayinlari.com
Somuncu Baba Dergisi:
SomuncuBaba.Net
Somuncu Baba Külliyesi
SomuncuBabaTurbesi.com
 
Bu sitenin alt yapısında Santral.TV kullanılmaktadır.
Yasal Uyarı: Sitede yer alan herhangi bir içerik veya imaj Hulusi Efendi Vakfı TV izni olmadan, kesinlikle kopyalanamaz.