BURADASINIZ: Ana Sayfa » Videolar

  • Divan-ı Hulusi’den İlahiler: "Ya Rab ne olur derd-i dili yâr’e ulaşdır"

    1.051 izlenme

Divan-ı Hulusi-i Darendevi'den İlahiler | "Ya Rab ne olur derd-i dili yâr'e ulaşdır"  | Somuncu Baba İlahi Grubu

Yâ Rabb ne olur derd-i dili yâra ulaşdır
Bu bülbül-i nâlânı o gül-zâra ulaşdır

Hasreti anın açdı nice yâre bu dilde
Bîmâre dili sen ana tîmâra ulaşdır

Bu âşık-ı bî-çâreye kılsın meded artık
Gûş etdir ana nâlemi bu zâra ulaşdır

Gurbete düşüp oldum esîr-i gam-ı hicrân
Bu gamlıyı lutf ile o gam-hâra ulaşdır

Firkat oduna yakma bu cânımı efendim
Ol vâris-i yektâ Ahmed-i Muhtâr’a ulaşdır

Kıtmîrliğe şâyeste kıl anın kapısına
Rahm eyleyüben ol der-i dil-dâra ulaşdır

Matlûbunu ver hürmetine İmâmü’l-Harameyn’in
Hulûsî’yi ol yâr-ı vefâdâra ulaşdır


Seyyid Osman Hulûsî Efendi (ks)

Hulusi Efendi Vakfı Resmi Web Sayfası
HulusiEfendiVakfi.org.tr
HulusiEfendiVakfi.TV
Hulusi Efendi Vakfı Resmi Facebook,Twitter ve Youtube Hesapları
Facebook.com/HulusiEfendiVkf
Twitter.com/HulusiEfendiVkf
Youtube.com/HulusiEfendiVkf
Yazılı, Sesli ve Görüntülü Eserlerimiz İçin:
NasihatYayinlari.com
Somuncu Baba Dergisi:
SomuncuBaba.Net
Somuncu Baba Külliyesi
SomuncuBabaTurbesi.com
 
Bu sitenin alt yapısında Santral.TV kullanılmaktadır.
Yasal Uyarı: Sitede yer alan herhangi bir içerik veya imaj Hulusi Efendi Vakfı TV izni olmadan, kesinlikle kopyalanamaz.