BURADASINIZ: Ana Sayfa » Videolar

  • Divan-ı Hulusi’den İlahiler: "Maksat O Yârdır, Yâr’in Unutma"

    577 izlenme

Divan-ı Hulusi-i Darendevi'den İlahiler | "Maksat O Yârdır, Yâr'in Unutma"  | Somuncu Baba İlahi Grubu

Maksad o yârdır yârın unutma
Gayrı zünnârdır yârın unutma

Zikr eylesen de şükr eylesen de
Fikr eylesen de yârın unutma

Hayrın kusûrun hüznün sürûrun
Olsun huzûrun yârın unutma

Sırrına mahrem yârın bilip hem
Yâd eyle her dem yârın unutma

Nemrûd deyerler matrûd deyerler
Merdûd deyerler yârın unutma

Atîk olursun refîk olursun
Sıddîk olursun yârın unutma

Yârın kemendi zülf-i semendi
Boynunda bendi yârın unutma

Bil anı hâzır hâline nâzır
Et vird-i hâtır yârın unutma

Fâsık desinler fâcir desinler 
Sen sâdık olup yârın unutma

Hulûsi her bâr yâdın olup yâr
Kur gizli pâzâr yârın unutma

Seyyid Osman Hulûsî Efendi (ks)

Hulusi Efendi Vakfı Resmi Web Sayfası
HulusiEfendiVakfi.org.tr
HulusiEfendiVakfi.TV
Hulusi Efendi Vakfı Resmi Facebook,Twitter ve Youtube Hesapları
Facebook.com/HulusiEfendiVkf
Twitter.com/HulusiEfendiVkf
Youtube.com/HulusiEfendiVkf
Yazılı, Sesli ve Görüntülü Eserlerimiz İçin:
NasihatYayinlari.com
Somuncu Baba Dergisi:
SomuncuBaba.Net
Somuncu Baba Külliyesi
SomuncuBabaTurbesi.com
 
Bu sitenin alt yapısında Santral.TV kullanılmaktadır.
Yasal Uyarı: Sitede yer alan herhangi bir içerik veya imaj Hulusi Efendi Vakfı TV izni olmadan, kesinlikle kopyalanamaz.